RANKING

PLAYER

GAMES

WON

?Hazzli? #CutForFluxxy2$2.15
kaylee| ✪2$1.51
SilentZ . ✪6$1.22
TF2 Auto trade bot #11$0.24